Militaarlahendused

Militaarlahendused New Horizons Estonia poolt

Mis on direktiiv 8570?

2004. aasta augustis allkirjastas USA kaitseministeerium direktiivi 8570, mis kohustab kõiki osalise või täiskohaga sõjaväelasi või töötajaid, kellel on juurdepääs kaitseministeeriumi infosüsteemile, omama ametikoha poolt heakskiidetud sertifikaati.

See meede tagab, et teabekindlust (turvameetmeid) rakendavatel isikutel on olulise teabe kaitsmiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Uued töötajad peavad kuue kuu jooksul pärast ametikohale määramist hankima vajalikud sertifikaadid.

Direktiiv 8570 vastavuskoolitus New Horizons Estonia

New Horizons Estonia aitab Teil saavutada direktiivi 8570 sertifitseerimisnõudeid. Pakume terviklikku ja põhjalikku koolituslahendust, mis aitab Teil valmistuda direktiivi 8570 sertifikaadi eksamite sooritamiseks.

Meie direktiiv 8570 lahendused koosnevad:

  • Algse sertifikaadi koolitusest neile, kes täidavad teabekindluse ülesandeid
  • Pidevatest koolitustest sertifikaatide säilitamiseks ja oskuste edasiarendamiseks
  • Konkreetsete operatsioonisüsteemide sertifitseerimiskoolitusest

Alltoodud tabel näitab nõutavaid baassertifikaate. Tumedamas kirjas on New Horizons Estonia poolt pakutavad sertifikaadid.

Kaitseministeeriumi direktiiv 8750.1-M põhisertifikaadid

IAT Level I IAT Level II IAT Level III
A+ CE GSEC CISA
Network+ CE Security+ CE CISSP (or Associate)
SSCP SCNP GCIH
CCNA Security SSCP CASP
CCNA Security GCED
IAM Level I IAM Level II IAM Level III
CAP
CAP GSLC GSLC
GSLC CISM CISM
Security+ CE CASP CISSP (or Associate)
CISSP (or Associate)
IASAE I IASAE II IASAE III
CISSP (or Associate) CISSP (or Associate)
CASP CASP CISSP - ISSEP
CSSLP CSSLP CISSP - ISSAP


 
CNDSP
Analyst
CNDSP
Infrastructure Support
CNDSP
Incident Reporter
CNDSP
Auditor
CNDSP
Manager
GCIH
GCIA SSCP CSIH CISA CISSP-ISSMP
CEH CEH CEH GSNA CISM
GCIH GCED CEH


 
New Horizons 8570.1 Information Assurance
Certification Training
New Horizons Operating Systems and Technical
Environment Certification Training
A+
Security+
Network+ Cisco
CCNA Security Microsoft
CASP Novell / Linux
CEH
CISSP

lahendused