Professionaalne projektijuhtimine

See kursus pakub teile oskusi, mis on vajalikud edukale projektijuhile, tänases kiiresti muutuvas maailmas. Sellel kursusel omandatavad oskused ja teadmised aitavad teil vältida kulukaid vigu ja suurendada oma konkurentsieelist projektijuhtimise erialal.

Skip to Available Dates

Õpiväljundid

Sellel kursusel saate teada kuidas:

 • Teha kindlaks projektijuhtimise põhimõisted.
 • Käivitada projekt.
 • Hinnata projekti tööd.
 • Luua projekti ajakava.
 • Planeerida projekti kulud.
 • Kavandada projektiriske.
 • Luua projekti kvaliteedi ja vastavuse plaani.
 • Hallata projekti inim- ja füüsilisi ressursse.
 • Organiseerida projektihangete haldamist.
 • Planeerida muudatuste juhtimist ja jälgida projekti ulatust.
 • Jälgida ja optimeerida projekti ajakava ja kulusid.
 • Jälgida projektitöö kvaliteeti ja sellega kaasnevaid riske.
 • Planeerida suhtlusstrateegiaid ja juhtige sidusrühmade suhteid.
 • Sulgeda projekti.

   

  Koolitaja: Anna Nositš

  Koolituse üksikasjad

  Koolituskava

  1 - Projektijuhtimisega alustamine
 • Projektijuhtimise alused
 • Projekti mõjutavad tegurid
 • 2 - Projektide käivitamine
 • Kuidas organisatsioonid valivad õige projekti?
 • Projekti huvigrupid ja nende ootused
 • Projekti ulatus määramine
 • 3 - Projektitöö hindamine
 • WBS tegemine
 • Tööülesannete vahelised seosed
 • Ressurside määramine
 • Aja hindamine
 • 4 - Projekti ajakava koostamine
 • Projekti ajakava koostamine
 • Ajakava baasjoon
 • 5 - Projekti kulude planeerimine
 • Kulude lähteseis
 • Rahastamise ja kulude ühitamine
 • 6 - Riskide kavandamine
 • Riskijuhtimiskava koostamine
 • Riskid ja nende põhjused
 • Riskide analüüsimine
 • Riskidele reageerimise kava
 • 7 - Kvaliteedi ja nõuetele vastavuse kavandamine
 • Soovitud projekti tulemused
 • Vastavuse nõuded
 • 8 - Projektimeeskonna juhtimine
 • Projektimeeskonna planeerimine
 • Meeskonna arendamine ja haldamine
 • 9 - Projektihangete juhtimine
 • Projektihangete kava
 • Vastused hankijatelt
 • Õige hankija valimine
 • Pakkujate ja hangete haldamine
 • 10 - Muudatuste juhtimine projekti teostamise ajal
 • Projektiplaani täitmine
 • Projektimuudatuste haldamine
 • Projekti ulatuse jälgimine
 • 11 - Projektide ajakava ja kulude kontrollimine
 • Projekti ajakava jälgimine
 • Projekti ajakava optimeerimine
 • Projekti maksumuse jälgimine
 • 12 - Riski ja kvaliteedi jälgimine
 • Riskide kontrollimine
 • Kvaliteediplaanide jälgimine
 • Projekti kvaliteedikontroll
 • 13 - Suhtlemine ja aruandlus
 • Suhtlemine projektis
 • Sidusrühmade suhete ja ootuste haldamine
 • Aruanne projekti tulemuslikkuse kohta
 • 14 - Projekti lõpetamine
 • Lõpptulemuse üleandmine
 • Projekti hangete sulgemine
 • Projekti sulgemine
 • Koolituse läbinu saab rahvusvaheliselt tunnustatud New Horizons koolituskeskuse tunnistuse. ------ Tegelik kursuse kava võib olenevalt koolituskeskusest erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma müügiesindaja poole. ------

  Kellele see on mõeldud?

  Sihtrühm

  See kursus on mõeldud kõigile isikutele, kellel võib tekkida vajadus oma ametirollis projektijuhtimise tegevusi läbi viia kas ametlikul või mitteametlikul alusel, või üksikisikule, kes soovib oma praegustele projektijuhtimisalastele teadmistele tuginedes olla projekti meeskonnas produktiivsem.

  See kursus ei ole mõeldud spetsiaalselt õpilastele, kes soovivad projektijuhtimisega seotud sertifikaate. Pigem on selle eesmärk tutvustada struktuuri, mis aitab õpilastel projekte tõhusamalt juhtida kui ka projektimeeskonnas täielikult osaleda.

  Professionaalne projektijuhtimine

  Helista
  Koolituse kestus : 3 Päeva (1 päev = 8 AK tundi)

  There are currently no scheduled dates for this course. Please contact us for more information.

   Soovid privaat või grupitreeningut? Võta meiega ühendust.

  Otsid sobivat koolitust? Helista meile! +372 555 11 819